Swesif:s stämma 2014

Swesif höll årsmöte 20 maj. Bland annat utsågs en ny styrelse.

Till ordinarie ledamöter valdes:

Johan Florén (ordförande), AP7
Anita Lindberg, Hallvarsson & Halvarsson
Anders Ahl, KK-Stiftelsen
Helena Jendelid, SPP
Göran Karlsson, Skandia Fonder
Helena Levander, Nordic Investor Services
Ylva Hannestad, Nordea, Asset Management

Till suppleanter valdes:

Cecilia Seddigh, Odin
Emilie Westholm, Folksam
Emma Sjöström, Nuwa
Christina Hillesöy, Länsförsäkringar

Previous articleVälkomna till SWESIF:s föreningsstämma 2014
Next articleIntervju med Swesifs nya ordförande